Meridyen Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Başlıyor.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI
Ayrıntılı bilgi ve satın almak için tıklayınız.

(İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvenliği ve İş Sağlığı eğitimleri verebilmeleri için gerekli olan 45 SAATLİK EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI)

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerekbaşarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Eğitimcinin Eğitimi Programı Sonunda:
•Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenecekler
•Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavrayacaklar
•Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlayacaklar
•Eğitim sunumunda etkinlik sağlayacaklar
•Zor katılımcıları yönetebilecekler
•İnteraktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabilecekler.

NEDEN MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI GEREKLİ.?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında, diğer şartları sağlaması ile birlikte Eğitici olma yetkisi için (Resmi Gazete:27320 Madde:47)
İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvenliği ve İş Sağlığı eğitimleri verebilmeleri için
MEB Onaylı Uzmanlık Sertifikası almaları gerekmektedir.

• Kurumların kendi içi bünyelerinde düzenleyecekleri eğitimler neticesinde, eğitimlere katılan çalışanlarına aldıkları eğitimleri gösterir belge verilebilmeleri için, bu eğitimlerin yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilmesi zorunluluğu sebebiyle… (İşbaşı / oryantasyon eğitimleri, iş geliştirme ve bilinç oluşturma eğitimleri vb.) (Resmi Gazete: 24458 Madde:6/m)
• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Eğitim Kurumları ve 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş tüm Özel Eğitim Kurumlarında, alanı ile ilgili tam zamanlı veya part-time eğitmenlik yetkisi için(Resmi Gazete:15953 Madde:3/b Resmi Gazete: 26434 Madde:8)

Bilgi Almak İçin Eğitim Danışmanlarımızı Arayınız.

Eğitim Danışmanı  
Tel
Nimet A. TOĞAY
507 298 4954
Muradiye USLU
554 494 8988
Fatma KAHRAMAN
532 739 9674

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programımız toplam 30 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
• Profesyonel Eğitim Yönetimi
• Başarılı Eğitim Yöntemleri
• Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
• Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
• Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
• Eğitimde Oturma Düzeni
• Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
• Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları
• Eğitimcinin Temel Özellikleri
• Eğitimcinin Kimliği ve Rolü
• Beden Dilinin Etkin Kullanımı
• İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
• Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
• Öz güven ve Sakinlik
• İlgiyi Canlı Tutmak
• Eğitim Sunumlarının Hazırlanması
• Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum
• Sunum Akışının Planlanması
• Sunum Materyallerin Tespiti
• Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
• Sahneyi Kullanma
• Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
• Eğitim Kitapçığı Hazırlanma
• Eğitim Oyunlarının Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler
• Eğitimde Test Kullanımı ve Uygulama Çalışmaları
• Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme
• Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

EĞİTİM ÜCRETİ:

Eğiticinin Eğitimi Kurs ücreti: 450TL + %8 KDV = 486TL

Eğitmen Kadromuz:
Eğitmen kadromuz akademik uzmanlardan oluşmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursunun işleyişi:

A-Uzaktan Eğitim Bölümü:
1.Uzaktan 45 saatlik eğitimi belirlenen saatlerde online CANLI olarak takip edecekler ve yoklamaları takip edilecektir. Alınan dersler aynı zamanda video ders olarak da sonradan tekrar izlenebilecektir.
2.Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, emailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
4.Modullerin canlı dersleri aldıktan sonra o modülün sınavında başarılı olmalıdır.
5.Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
6.Her modulde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda iletilecektir.
7. Öğrenci ders takip durumunu , kendi internet sayfasından takip edebilecektir.
6.Derslere % 80 devam mecburiyeti vardır.
B- MEB Sınavı
1.Programı başarı ile tamamlayanlar MEB sınavına gireceklerdir.
2.Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.

Ayrıntılı bilgi ve satın almak için tıklayınız.